Høyt fravær, men det synker kraftig!

Høyt fravær, men det synker kraftig! Spesial

 Elevfraværet på Aglo vgs. er fortsatt høyest i Nord-Trøndelag, men det synker kraftig. Og det skal fortsette å synke, mener rektor Gørild Joramo.

Denne uka kom altså tallene etter ett år med fraværsgrense i videregående skoler. Statistikken viste en kraftig nedgang i fraværet over hele landet. Men den viser også store forskjeller i fravær mellom de ulike skolene.

Den «typiske» Aglo-eleven har ifølge Utdanningsdirektoratet et fravær på ni dager, mens tilsvarende tall for hele landet – og Nord-Trøndelag fylke – er tre dager. Dette er medianfraværet, og innebærer at 50 prosent av elevene har mer fravær enn medianverdien mens den andre halvparten har færre dager med fravær.

Et fravær basert på gjennomsnitt for alle elevene er på Aglo 15,1 dager mens landssnittet er på 5,8 dager. Ulempen med å måle gjennomsnitt er at enkeltelever med svært stort fravær kan trekke snittet uforholdsmessig høyt. Derfor foretrekker Utdanningsdirektoratet å måle medianverdien. Alle tallene kan du lese her

fravær.JPG

Rektor Gørild Joramo(bildet over) er enig i at fraværet på Aglo er i høyeste laget, men hun mener ulikhetene kan forklares.

 - Jeg tror Aglo er kjent for å ta godt vare på elevene sine. Vi har en kultur for å strekke oss langt, og mange som har vært elev hos oss føler at de har fått god støtte fra lærerne sine.  Både tidligere elever og samarbeidspartnere utenom skolen råder ofte de som strever litt ekstra til å begynne hos oss.

- En del elever har kroniske sykdommer som gjør at de er mye borte, og det er ikke alltid lett å få dette fraværet lavere. Når det gjelder elever som er borte uten sykmeldinger, har vi rutiner vi følger. Det er et dårlig tegn om elever skulker. Det tyder på at det er noe eleven sliter med. Da kobler vi inn kontaktlærer, rådgiver, helsesøster eller oppfølgingstjenesten så snart som mulig, sier Gørild Joramo.

Det siste skoleåret har fraværet på landsbasis blitt redusert med hele 30 prosent. Her kan imidlertid Aglo vgs. vise til en reduksjon på hele 33,3 prosent.

- Fraværet har gått mye ned. Det kan se ut til at den nye fraværsgrensa har ført til mindre fravær. Nettopp et godt og jevnt oppmøte er viktig for å få med seg den kunnskapen og kompetansen som trengs i videre yrkesliv og studier. Vi er veldig glade for at fraværet er dalende, men vi har ennå mye å gå på, sier altså Joramo til aglo.no.

nederst_970.jpg