Rådgiver, helsesøster, PPT, NAV

Rådgivere

På Aglo vgs. har vi rådgivere tilknyttet de ulike avdelingene. På bildet ser du  dem. F.v. Monica Ryggvik (perm isjon), Gørild Joramo (rektor), Bjørg Kristin Aamodt, Heidi Bjørkøy, Jorun Dybvad (permisjon) og Janne Bonslett

Allmennfag Monica Ryggvik monica.ryggvik@aglo.no
HO Bjørg K. Aamodt  bjorg.kristin.aamodt@aglo.no
TIP Janne Bonslet janne.bonslet@aglo.no
BYGG Janne Bonslet janne.bonslet@aglo.no
DH Tone Fiskvik
tone.fiskvik@aglo.no
SES Kine Dybwad
kine.dybwad@aglo.no
Grunnskole Heidi Bjørkøy heidi@aglo.no

Rådgivernes oppgaver er blant annet dette:

 • støtte kontaktlærerne
 • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP'er
 • være en samtalepartner for elevene
 • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (PPT, PUT m.fl.)
 • koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
 • yrkes- og utdanningsveiledning
 • markedsføre skolen utad

 

Helsesøster

Helsesøster Irene Østerås (irene.hansen.osteras@stjordal.kommune.no ev. mob. 47813968) har kontortid på skolen tirsdager fra klokken 10.00 - 14.30. De kan kontaktes i første etasje i "Fjøset". Ring gjerne eller send en SMS. Østerås har permisjon fram til soimmeren 2017.

Våren 2017 vikarierer helsesøster Liv Johanne Rekstad. Hun treffes på tlf. 45876780 eller e-mail liv.johanne.dahlo.rekstad@stjordal.kommune.no.

Helsesøster kan blant annet hjelpe deg med følgende:

 • en samtalepartner eller rett og slett en "luftekanal"
 • praktisk info i forbindelse med sykdom, prevensjon, lege etc.
 • gi støtte i en kanskje anstrengende hverdag 

 

PPT

PPT er tilstede på Aglo hver tirsdag 08-15.30. Du kan kontakte enten Kirsti Østgård (kirsti.ostgaard@varnesregionen.no - mob. 476 40 389) eller Frode Lauvsnes (frode.lauvsnes@varnesregionen.no - mob. 976 11 060)

Østgaard har ansvar for følgende tre avdelinger: HO, BYGG og SES. Lauvsnes for: DH, AF og TIP.

 

NAV

Vi er på skolen hver mandag og er en del av elevtjenesten. Vi har kontor i 1. etg "Låven". Rett inn hovedinngangen og så til høyre. Det er bare å komme innom uten avtale eller ringe/ sende oss sms.

Les mer om NAV-tilbudet her

Line Rosvold (DH, SES og HO). Er på Aglo i oddetallsuker.
Tlf: 48956461
E-post: line.rosvold@nav.no

Roar Geving (Bygg, TIP og AF). Er på Aglo i partallsuker.
Tlf: 90555792
E-post: roar.geving@nav.no

Nav veiledernes hovedoppgave; Vi skal i samarbeid med skolen bidra til at elever fullfører videregående opplæring. Nav veilederne hjelper elever med:

 • råd og veiledning i forhold til problemer som går utover opplæringen når det gjelder vansker med familie, hjemmeforhold og/eller økonomi
 • råd og veiledning om praksisplass, jobbsøking og arbeidsmarked
 • råd og veiledning om NAV
 • samarbeid med kommunale, fylkeskommunale og statlig etater dersom mer omfattende og helhetlig hjelp er nødvendig.

 

Andre tjenester

I starten av skoleåret har vi kartleggingsprøver i matematikk, norsk og engelsk. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ekstra faglige hjelpetiltak. Det kan være snakk om ekstra støtte i form av ekstra lærere i timene, individuell hjelp eller kurs rettet mot spesielle områder, for eksempel dysleksi.

Ta kontakt med rådgiver på din avdeling for flere opplysninger.

Her er lenker til noen skjema du kan ha nytte av:

 

Lagre

Lagre

nederst_970.jpg