Bruk av PC på Aglo vgs.

alt
Pondus©Frode Øverli/distr.strandcomics.no, gjengitt med opphavspersons tillatelse.
På Aglo er PC og andre digitale hjelpemidler en del av hverdagen.
 
Alternativ 1
De elevene som har egen PC kan bruke denne. Skolen har ikke noe ansvar for problemer knyttet til disse maskinene. Elevene vil få mulighet til å installere Microsoft Office på skolen. Lisensen er gyldig så lenge eleven er elev ved Aglo vgs.
Ved fullført skoleår vil elevene som har brukt sin egen PC hele skoleåret få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner.
Alternativ 2
Elevene kan få leie PC for kr. 2500 pr. år. Disse PC- ene kan brukes hjemme og på skolen. PC-ene installeres med programvare som er nødvendig for skolearbeidet. Annen programvare vil ikke kunne installeres. Skolen har ansvar for service og support på disse maskinene.
Alternativ 3
I timer der det kreves å bruke PC kan skolen om nødvendig låne ut PC-er.
På Aglo videregående skole bruker vi It’s learning som læringsplattform og IST Fravær for fraværsføring. For elever under 18 år gis også foreldrene tilgang til disse programmene. Mer informasjon får dere senere.
 
Hvordan koble til Aglo sitt trådløse nett 
1. Ved å søke etter trådløse nettverk vil du finne en del forskjellige såkalte ”SSID’er” i nærheten.   Dette er navn på de trådløse punktene på skolen.
2. Elevene skal benytte ”SSID”  AGLO1 og AGLO2. Deretter må nettverksnøkkel eller passord  legges inn. Spør IT-ansvarlig eller kontaktlærer. 
3. Ferdig, du er nå koblet til internett.
PC'en skal settes opp med ”SSID” AGLO2, PC’en bytter automatisk mellom beste trådløse nettverk.
NB! Om det er noen med eldre PC modeller eller som ikke får koblet til det trådløse nettverket, så gi beskjed til lærer som deretter tar kontakt med IT-ansvarlig.
 
Programvare som skal benyttes på elev pc’er:

Microsoft Office:  Elever som ikke har Microsoft Office får dette installert på skolen. Ligger på tilgjengelig CD/DVD eventuelt ta kontakt med IT- ansvarlig. 

Ordnett: Ligger på tilgjengelig CD/DVD.
 
CD Ord: Ligger på tilgjengelig CD/DVD.

Anbefalt nettleser er Microsoft Internett Explorer. Minstekrav er versjon 8.0.
ALLE skal dessuten ha ett gyldig abonnement på antivirus programvare installert på sin pc, og dette skal til enhver tid være oppdatert med siste versjon av definisjonsfiler og programfiler. Det finnes gratis antivirus programmer som kan lastes ned, for eksempel Microsoft Security Essentials.

Helt til slutt vil vi minne om at hver enkelt elev viser ”nettetikette” og retter seg etter skolens IKT-reglement som kan lastes ned nederst på siden.        .

Lagre

Lagre

Trykk på vedlegg under her
Last ned denne filen (IT-reglement Aglo vgs..pdf)IT-reglement Aglo vgs..pdf[ ]40 kB

nederst_970.jpg