"Med jord og himmel i bevegelse"

iStock_000008844030Medium.jpg

Blå Kors Norge hjelper mennesker. Derfor setter Blå Kors "jord og himmel i bevegelse."

Aglo Opplæringssenter er en av de største virksomhetene i Blå Kors Norge. Det har vi vært siden Rusfri og Blå Kors Norge fusjonerte 1. januar 2009.

Klikk på Blå Kors-logoen for å komme til Blå Kors sin hjemmeside

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 43 diakonale virksomheter i 15 fylker.

Etter TV-aksjonen i 2008 har Blå Kors Norge satset sterkt på sitt arbeid for barn og unge. Økt satsing på skolesektoren er en av konsekvensene av det nye fokuset.

Ved å klikke på denne linja kan du lese enda mer om Blå Kors i bladet RUSFRI sitt arkiv

Over 1000 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Organisasjonen søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler.

Mange av medlemmene i Blå Kors er engasjert i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får på ulike måter hjelp, for eksempel gjennom tiltak av typen «Barnas Stasjon» og ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med rusproblemer. Ved hjelp av frivillige drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat. Lokale Blå Kors-foreninger finnes på ulike steder i landet.

I Norge er det fire Blå Kors-skoler med til sammen ca. 450 elever. I tillegg til Aglo vgs. er det Hop vgs., Seiersborg vgs. og Øvbrebø vgs.

Lagre

nederst_970.jpg