Aglo Opplæringssenter

Aglo-visjonen

Aglo Opplæringssenter vil på grunnlag av kristne verdier hjelpe mennesker til nye muligheter for personlig vekst, trivsel, skolegang og arbeid i et trygt fellesskap

 

a.JPG

Aglo Opplæringssenter er en av de største virksomhetene innenfor Blå Kors Norge. Totalt er det ca. 165 ansatte. Daglig leder for senteret er Thomas Mo.

Ved å klikke på denne linja kan du se en presentasjonsvideo av Blå Kors hvor også Aglo vgs. har fått en svært synlig plass.

Opplæringssenteret ligger i Stjørdal kommune. Kjør E6 ca. ti kilometer nordover fra Stjørdal sentrum til Skatval. Avkjøring er tydelig merket både sør- og nordfra på E6.

Den etterhvert så store Aglo-familien består av følgende avdelinger:

I tillegg eier Aglo  ei hytte i Rådalen omlag 35 kilometer fra Skatval.

Aglo videregående skole har omlag 230 elever. Skolen er en av fire skoler i Blå Kors. Skolen har også en egen grunnskoleavdeling i nært samarbeid med Stjørdal kommune.

Aglo barne- og familiesenter er et tilbud til foreldre og barn, og senteret ønsker å hjelpe foreldrene til å ivareta sine omsorgsroller for barna sine. I barneavdelingen er det i dag fire plasser, mens familieavdelingen har plass til tre familier.

Aglo Barnehage er en av de største barnehagene i kommunen med to avdelinger, en på Skatval og en i Stjørdal sentrum.

STYRENE FOR AGLO OPPLÆRINGSSENTER + AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE

Leder: Solveig Mjølsnes

Styremedlemmer:

Gunvor Strømsheim

Leif Adler Laffen Jensen

Hjørdis Thyholt

Lillian Solstad

ANSATTEREPRESENTANTER

Aglo vgs.

 Anne Berit Haabeth

Malla Ervik

Aglo Opplæringssenter

Anita Vik

Ann Helen Bjerkan

Elevrepresentant

Bjørn Fiske

 

alt

 

Lagre

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG