Aglo Opplæringssenter

Aglo-visjonen

Aglo Opplæringssenter vil på grunnlag av kristne verdier hjelpe mennesker til nye muligheter for personlig vekst, trivsel, skolegang og arbeid i et trygt fellesskap

 IMG_4757.JPG

Aglo Opplæringssenter er en av de største virksomhetene innenfor Blå Kors Norge. Totalt er det mer en 125 ansatte. Daglig leder for senteret er Thomas Mo.

Ved å klikke på denne linja kan du se en presentasjonsvideo av Blå Kors hvor også Aglo vgs. har fått en svært synlig plass.

Opplæringssenteret ligger i Stjørdal kommune. Kjør E6 ca. ti kilometer nordover fra Stjørdal sentrum til Skatval. Avkjøring er tydelig merket både sør- og nordfra på E6.

Aglo Opplæringssenter består av følgende avdelinger:

I tillegg eier Aglo  ei hytte i Rådalen omlag 35 kilometer fra Skatval.

Aglo videregående skole er den største av avdelingene med omlag 200 elever. Skolen er en av fire skoler i Blå Kors. Skolen har også en egen grunnskoleavdeling i nært samarbeid med Stjørdal kommune.

Aglo barne- og familiesenter er et tilbud til foreldre og barn, og senteret ønsker å hjelpe foreldrene til å ivareta sine omsorgsroller for barna sine. I barneavdelingen er det i dag fire plasser, mens familieavdelingen har plass til tre familier.

Aglo Barnehage er en av de største barnehagene i kommunen med to avdelinger, en på Skatval og en i Stjørdal sentrum.

STYRENE FOR AGLO OPPLÆRINGSSENTER + AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE

Leder: Solveig Mjølsnes

Styremedlemmer:

Siri Frost Sterri
Morten Morken
Øyvind Hårbrekke

Vara:
Oddvar Elle

ANSATTEREPRESENTANTER

Aglo vgs.

Jorun Elisabeth Dybvad  (vara: Anne Berit Haabeth)

Malla Ervik (vara: Lars Tore Strand)

Aglo Opplæringssenter

Anita Vik

Ann Helen Bjerkan

 

alt

 

 

Lagre

Lagre

nederst_970.jpg