Vg2 - Overflateteknikk

 

Opplæringen i oveflateteknikkfaget skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere i et yrke hvor det skjer en kontinuerlig utvikling av metoder, verktøy og materialer.

I skoleåret 2016/17 har vi ingen elever på dette kurset, men ved tilstrekkelig antall søkere vil det bli startet opp ved neste anledning.

På dette kurset vil vi fokusere på tre fagområder. Industrimaler, maler og renholdsoperatør. Vi vil gjennomføre ulike oppgaver innen disse fagene slik at man har mulighet til å velge yrke senere.

Industrimaler:
Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksteds-, skipsverft- og oljeindustrien, til lands eller til vanns.

Maler:
Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Renholdsoperatør:
Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.


Byggteknikk har tre programfag med følgende årstimetall:
bransjelære    140     
produksjon    337
prosjekt til fordypning    253
 
...og fellesfag
kroppsøving    2
norsk    2
engelsk    2
samfunnsfag    3
 
Link til læreplan finner du ved å klikke på denne linja
 

Lagre

nederst_970.jpg