Vg2 - Barne- og ungdomsarbeiderfag

Uten_navn-1_kopi.jpg

Kan du tenke deg en aktiv og meningsfylt jobb der du får jobbe med barn og ungdom? Da kan et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider være  det rette valget for deg.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger skole og fritid for barn og unge i alderen 0 – 18 år. I tillegg er du med på å planlegge hvordan jobben skal utføres rent pedagogisk. Mye av arbeidet består av kontakt med mennesker.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i barnehage, i barnepark, i skolen og i skolefritidsordningen (SFO). I tillegg kan du ta jobber i fritidsklubber for barn og ungdom og i andre stillinger som har med barne- og ungdomsarbeid å gjøre.

 Her er noen av de arbeidsoppgavene du kan få som barne- og ungdomsarbeider: 

  • planlegging, ledelse og gjennomføring av pedagogisk arbeid for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet
  • anvende forming, sang, lek og drama i det dagølige arbeidet
  • kommunikasjon med mennesker
  • samarbeid med barn og unge, deres foresatte og andre samarbeidspartnere
  • være en tydelig og god voksenmodell 

Opplæringen består av to år på skole og to år i bedrift, men du kan også skaffe deg studiekompetanse ved å ta Vg3 påbygning.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag har fire programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 140
Kommunikasjon og samhandling      140
Yrkesutøvelse 197
Prosjekt til fordypning 253

 ...og følgende fellesfag med antall uketimer
kroppsøving      2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3

Her kan du laste ned fagplanen

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG