Vg1 - helse- og sosialfag

 HO.JPG

Mennesker som vil jobbe for og med mennesker. Det er de vi ønsker skal søke vg1 Helse- og aktivitetsfag på Aglo videregående skole.

Velger du å starte utdanningen din på vår avdeling vil du få mange jobbmuligheter etter endt studium. Det vil alltid være et stort behov for mennesker som jobber for andre mennesker! Behovet vil øke i tida fremover.

Rusomsorg, psykisk helse, barnehager, hjemmetjenesten og sykehjem. Dette er bare noen få eksempler.

På vg1 Helse- og aktivitetsfag får du undervisning i spennende fag som kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Deretter vil veien stå åpen slik at du kan spesialisere deg på Vg2. Du kan velge en fagutdanning på Vg2 med påfølgenmde læretid eller du kan skaffe deg studiekompetanse (Vg3 påbygning) slik at du kan studere på høyskole eller universitet.

Vg1 Helse- og aktivitetsfag har fire programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling      140
Yrkesutøvelse 140
YFF(yrkesfaglig fordypning) 168

alt

Elevene på vg1 har selv laget en beskrivelse på Powerpoint av de fire programfagene. De kan du laste ned nederst på denne siden. 

 Fellesfag med antall uketimer:

norsk 2
engelsk         3
naturfag 2
matematikk        3
kroppsøving 2

Ved å klikke på denne linja kan du laste ned læreplanen

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG